ỔI RUBY RUỘT HỒNG

280,000 

ỔI, ỔI RUBY, ỔI RUỘT HỒNG, ỔI TRỒNG CHẬU, CÂY ĂN TRÁI TRỒNG CHẬU

CÂY CHO TRÁI QUANH NĂM, CHẤT LƯỢNG QUẢ NÓI CHUNG LÀ OK, GIÒN, CHUA CHUA NGỌT NGỌT.

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )