NHO TÍM

400,000 

NHO TÍM PHAN RANG

CÂY CHIẾT KHỎE, DÂY DÀI 2 – 3M

THỜI GIAN CHO TRÁI: 1 NĂM

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )