NHO THÂN GỖ

Trái tròn, khi chín có màu tím sẫm.

Ăn ngon ngọt, trái quanh năm, sai trái, dễ trồng và ít kén đất.

Thích hợp trồng ở khi hậu nước ta.

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )