NA THÁI

  • Ít sâu bệnh, thích hợp khí hậu Việt Nam
  • Cho năng suất cao, trái to
  • Ít hạt, dai ngon ngọt
Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )