CAU ĂN TRẦU

Quả cau để làm bánh kẹo, hoặc ăn với lá trầu, làm vật phẩm trong lễ cưới, làm dược liệu. Trồng cau làm cây cảnh quan trong công trình, sân vườn.

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )