BƯỞI DA XANH (Cây vừa)

– Cây ăn trái đặc sản miền Nam, cây cho quả quanh năm sau 2 tới 3 năm trồng.
– Cây có nguồn gốc từ chiết hoặc ghép.
– Bệnh thường gặp trên cây là sâu vẽ bùa. Lưu ý xịt thuốc trừ sâu khi cây ra lá non.

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0917 814 815 
(Thời Gian Làm Việc Từ 8h - 18h )