TRẠI CÂY GIỐNG BA KHANG - CÂY ĂN TRÁI

CÂY ĂN TRÁI

Cung cấp, phân phối các loại cây ăn trái tại TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía nam.

CÂY CÔNG TRÌNH

Cung cấp, phân phối các loại cây công trình tại TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía nam.

HOA KIỂNG

Cung cấp, phân phối các loại hoa kiểng tại TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía nam.